lijst belgische bedrijven
Bedrijvengids Vlaanderen Lijst van interessante bedrijven uit Vlaanderen, België.
Een gratis plaats in de lijst, een gratis link naar je website, Niet slecht, met andere woorden! Voeg dus snel jouw onderneming toe met behulp van ons simpel inschrijvingsformulier. Binnen vijf minuten kan jouw bedrijf een plaats hebben op de Vlaamse Bedrijvengids! Ontdek de beste bedrijven via ons overzicht per sector!
In beeld: 40 Belgische bedrijven die wereldtop zijn Bedrijven Trends.
Voordelen voor abonnees. In beeld: 40 Belgische bedrijven die wereldtop zijn. 12/03/15 Om 1249.: 1 Keer gedeeld. AB InBev: brouwer Brussel BELGA. Wat in 1987 begon als een vrij onbeduidende Belgische marktleider is een kwarteeuw later uitgegroeid tot de grootste brouwer van de wereld.
Annuaire des entreprises Sinformer sur les entreprises Kompass.
Les données que nous collectons sont uniquement celles nécessaires à la bonne utilisation de notre service. En continuant à utiliser nos services à compter du 25 mai 2018, vous reconnaissez et acceptez la mise à jour de notre Règlement sur la protection de la vie privée et de notre Politique Cookies.
Update: Coronavirus: preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
In welke ondernemingen is telethuiswerk verplicht? Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 15, meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage van het besluit, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, nemen de maatregelen om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.
Trends Gazellen Trends Gazellen 2021. Trends Gazellen 2021.
De methodologie is de volgende.: Op basis van een kwantitatieve analyse van de Trends Top onderscheiden we 3 categorieën van bedrijven.: kleine bedrijven met een toegevoegde waarde minder dan 1 mio euro., middelgrote bedrijven met een toegevoegde waarde van 1 tot 5 mio euro en. grote bedrijven met een toegevoegde waarde van meer dan 5 mio euro. Vervolgens toetsen we hun balansen van de 5 voorbije boekjaren aan 3 criteria en maken een ranking van de groei-evolutie in absolute en procentuele cijfers.: groei in toegevoegde waarde. groei in personeelsbestand. groei in cashflow. De bedrijven moeten minstens 10 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd sinds de oprichting. Ten slotte toetst de redactie van Trends nog af of de bedrijven een voldoende operationele onafhankelijkheid aan de dag kunnen leggen. Het bedrijf dat het hoogste in de lijst voorkomt, mag zich een jaar lang Trends Gazellen Ambassadeur noemen en wordt in de bloemetjes gezet.
Bedrijven onder controle Departement Landbouw Visserij.
Enkel gecontroleerde bedrijven mogen er gebruik van maken. De biologische productiemethode valt immers onder een strikte reglementering. Wil u biologische producten produceren, verwerken, invoeren of verhandelen, dan moet u uw onderneming laten controleren en certificeren door een erkend controleorgaan. Raadpleeg de lijst met biobedrijven.
lijst belgische bedrijven
Klik hier om de volledige lijst terug te vinden. Postcode vb.6001: contain. Logistieke prestaties /. Beheer en voorbereiding bestellingen. Vervoer en/of distributie. Beheer van douanedocumenten. Opslagoppervlakte ter plaatse select. vb: 3000 m2. Aansluiting op waterweg. Voor het eerst biedt een logistiek magazine zijn lezers een geconsolideerde klassering van de grootste Belgische logistieke bedrijven. De Logistics Top 1000 is DE referentie waarin zij te vinden zijn.
belplume Home.
Op vandaag zijn meer dan 90% van de Belgische braadkippenbedrijven aangesloten bij Belplume. Daarnaast nemen ook 73 bedrijven uit de legkolom deel evenals 16 broeierijen, 8 slachthuizen en 24 transportbedrijven. Deze bedrijven worden jaarlijks door onafhankelijke ISO 17065-geaccrediteerde inspectie-instellingen gecontroleerd op de naleving van het Belplume-lastenboek.
Contracten, aangifteformulieren en brochures Fost Plus.
U neemt als Belgische onderneming de aangifte over? Mandaatformulier: mandaat tussen een Belgische en een niet-Belgische onderneming. Mandaatformulier: mandaat tussen twee Belgische ondernemingen. Mandaat voor serviceverpakkingen. Formulieren voor de aangifte. Leverancierslijst: lijst van gemandateerde buitenlandse leveranciers. Niet-Belgische onderneming: lijst van de Belgische klanten.

Contacteer ons

belgie provincie belgische bvba bedrijven in oost vlaanderen lijst met bedrijven nationale bedrijvengids lijst belgische bedrijven belgië b.v.b.a. beursgenoteerde bedrijven belgie grootste belgische bedrijven